Publikacje
Podręcznik do gry na lirze korbowej

Struktura podręcznika
Malwina Paszek, współtwórczyni Fundacji Korba, jest autorką pierwszego podręcznika do gry na lirze korbowej w Polsce. Książka jest efektem 3-miesięcznego stypendium z budżetu Miasta Poznania.

Elementy składowe
Na podręcznik składają się: 
materiały edukacyjne w formie ćwiczeń, instrukcji, opisów budowy i historii oraz konserwacji instrumentu; nuty prezentujące muzykę od średniowiecza do baroku oraz kompozycje współczesne, a także przykłady aranżacji pieśni tradycyjnej. 
Ponadto w podręczniku można znaleźć kody QR jako odnośniki do Wideoporadnika Lirnika czy nagrań utworów będące ilustracją omawianych tematów lub przedłużeniem formy uczenia z wykorzystaniem nowych możliwości technicznych. W podręczniku znajduje się także rozdział poświęcony zapisowi nutowemu w formie kompendium dla muzyków i kompozytorów. 

W powstaniu podręcznika pomogli:
Szymon Konrad  –  fotografie
Magdalena Chodorowska  –  akwarele
Robert Sidorowicz  –  skład

Jak wyglądała praca nad podręcznikiem?
Prace objęły kwerendę dostępnych materiałów edukacyjnych poświęconych lirze korbowej w literaturze zagranicznej oraz przegląd publikacji z zakresu badań naukowych poświęconych nowym technikom artykulacji. Kolejnym etapem (choć nieplanowanym) była realizacja ankiety. Dzięki niej udało się poznać preferencje, potrzeby i oczekiwania przyszłych użytkowników podręcznika. Wyłoniły się dzięki temu konkretne treści. A dalej praca nad koncepcją książki i pisanie, komponowanie, sesja fotograficzna, praca z grafikami i informatykami.

Struktura podręcznika
5 rozdziałów ułożonych tematycznie po sobie od treści najbardziej podstawowych, prostych aż do poziomy średnio zaawansowanego. Rozdziały można przerabiać po kolei lub jako osobne treści. Każdy dotyczy innej tematyki. 
Wstęp i przedmowa
  1. Początek  (rozdział poświęcony podstawom z zakresu budowy instrumentu, prawidłowej pozycji ciała, rąk, intonacji i dynamiki, pracy lewej i prawej ręki)
  2. Konserwacja (rozdział poświęcony tematyce około lutniczej, pokazujący zasady konserwacji instrumentu i doboru strun)
  3. Harmonia  (rozdział prezentujący skale, tonacje, kwestie związane z doborem burdonu, tonalnością i transpozycją)
  4. Kolory i brzmienia (w tym rozdziale można znaleźć treści związane z artykulacją, techniką trompette/trampet oraz ornamentacją współczesną i barokową)
  5. Pieśni na lirę (rozdział dotyczy tematyki pieśni głównie tradycyjnych wykonywanych z instrumentem, rys historyczny repertuaru na lirę i głos oraz sposoby aranżacji i przykłady utworów)
Zapis nutowy
Bibliografia
Spis ilustracji
Spis haseł

Jak wygląda podręcznik? Oto przykładowe stron

Oto efekt pracy nad podręcznikiem

Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek Podręcznik do gry na lirze korbowej - Malwina Paszek

Zrealizowano ze środków Miasta Poznania w ramach Stypendium Twórczego Miasta Poznania
"Ach, ten Vivaldi!". Muzyka barokowa na lirę korbową na dworze wersalskim.

To artykuł poświęcony barokowej muzyce na lirę korbową, a dokładnie fenomenie Antonio Vivaldiego i jego twórczości w wersalskim środowisku muzycznym. Tekst tyczy się transkprypcji Nicolasa Chéveville'a.

III Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii - materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej, Poznań 2012

Moj tekst jest od str. 39 [artykuł online]