Publikacje
"Ach, ten Vivaldi!". Muzyka barokowa na lirę korbową na dworze wersalskim.
To artykuł poświęcony barokowej muzyce na lirę korbową, a dokładnie fenomenie Antonio Vivaldiego i jego twórczości w wersalskim środowisku muzycznym. Tekst tyczy się transkprypcji Nicolasa Chéveville'a.

III Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii - materiały pokonferencyjne pod redakcją Marcina Boguckiego, Ewy Schreiber i Hanny Winiszewskiej, Poznań 2012

Moj tekst jest od str. 39 [artykuł online]